Regulamin

Regulamin

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają nam platformę handlową e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO 

Zgadzając się na te Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś przynajmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez jakichkolwiek Twoich małoletnich zależnych. Nie możesz używać naszych produktów w celach nielegalnych ani nieautoryzowanych, ani naruszać w użyciu Usługi żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich). Nie wolno Ci przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

 

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie. Rozumiesz, że Twoje treści (nie obejmujące informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych sieci łączących lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej zawsze są szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczone jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej. Nagłówki użyte w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie ograniczą ani nie wpłyną w inny sposób na te Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione informacje na tej stronie nie są dokładne, kompletne ani aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być uznawany ani używany jako jedyny podstawowy element podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, bardziej kompletnych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Korzystanie z materiału na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie dla Twojego odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie leży w Twojej gestii.

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub wstrzymania Usługi (lub jej części lub treści) w dowolnym czasie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec osób trzecich za jakąkolwiek modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Polityka rabatów i dopasowania cen dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych na oficjalnej stronie internetowej MUSSO i nie obejmuje innych platform e-commerce.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI 

Pewne produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z naszą Polityką zwrotów. Włożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlenie jakiegokolwiek koloru na monitorze komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dla jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia, według wyłącznej decyzji naszej. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym czasie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonana na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ FAKTUR I INFORMACJI KONTA 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiejkolwiek złożonej przez Ciebie zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez tego samego klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy. W przypadku wprowadzenia zmiany lub anulowania zamówienia, możemy próbować skontaktować się z Tobą, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, według naszego wyłącznego osądu, wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się dostarczać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się natychmiast zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

  

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy udostępniać Ci dostęp do narzędzi osób trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy nad nimi kontroli ani wpływu. Oświadczasz i zgadzasz się, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi "takimi, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez żadnych gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiejkolwiek natury i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi osób trzecich. Korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko i według Twojego uznania, a Ty powinieneś upewnić się, że jesteś zaznajomiony i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę osób trzecich. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wprowadzenie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać tym Warunkom świadczenia usług.

 

SEKCJA 8 - Błędy w cenie i anulowanie zamówień

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne informacje o cenach na naszej stronie internetowej. Jednakże, jeśli zostanie znaleziony błąd w cenie produktu, który zamówiłeś, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego zamówienia i poinformowania Cię o takiej anulacji. W przypadku błędu w cenie możemy dać Ci możliwość złożenia zamówienia w prawidłowej cenie lub według naszego wyłącznego uznania, anulować zamówienie. Jeśli kwota zamówienia została obciążona na Twojej karcie kredytowej lub innym formie płatności, zwrócimy Ci pełną kwotę na Twoje konto. Jeśli wysłaliśmy przedmiot z powodu błędu w cenie, możesz zwrócić przedmiot w celu uzyskania pełnego zwrotu po otrzymaniu lub zachować przedmiot w prawidłowej cenie, jak podano na stronie internetowej. Błędy w cenie są ustalane według naszego wyłącznego uznania.

 

SEKCJA 9 - LINKI DO STRON TRZECICH 

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od osób trzecich. Linki do stron osób trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały osób trzecich lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani szkody związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami osób trzecich i upewnij się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

 

SEKCJA 10 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA 

Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszego żądania przesyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, drogą mailową, pocztą, czy w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób korzystać w dowolnym medium z wszelkich komentarzy, które przekazujesz nam. Nie mamy i nie będziemy mieli obowiązku: (1) zachowywać poufności żadnych komentarzy; (2) płacić odszkodowania za żadne komentarze; ani (3) odpowiadać na żadne komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub te Warunki świadczenia usług. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszą praw jakiejkolwiek trzeciej strony, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, agresywnych lub obscenicznych treści, ani nie będą zawierać wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż jesteś, ani wprowadzać nas w błąd lub strony trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, jakie robisz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

 

SECTION 11 - INFORMACJE OSOBISTE

Przesłanie informacji osobistych poprzez sklep podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą  Polityką prywatności.